Kelime tanımını bul

Tarama Sözlüğü
didik

Eğer altı (?)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
didik

2. Kesilmiş hayvanın baş, ayak, gerdan gibi parçaları.