Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DİE

bk. Türkiye İstatistik Kurumu