Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
diih

At, eşek vb. hayvanları yürütme ünlemi.