Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
din
  • isim, din b. (***) Tanrı'ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren toplumsal bir kurum, diyanet
    "Her dinin mabetleri bütün müminlere açıktır." - H. C. Yalçın
  • din b. (***) Bu nitelikteki inançları kurallar, kurumlar, töreler ve semboller biçiminde toplayan, sağlayan düzen
    "Yazık ki bu sanat ve din bahsinde bana arkadaşlık edecek kültürde değil." - R. H. Karay
  • İnanılıp çok bağlanılan düşünce, inanç veya ülkü, kült
Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu
din

(fizik)

Toplumbilim Terimleri
din

1. İnsanların anlayamadıkları, karşısında güçsüz kaldıkları doğa ve toplum olaylarını, tasarladıkları doğaüstü, gizemsel nitelikli güçlerle açıklamaya yönelmeleri olgusu. 2-Bu nitelikteki tasarımların kurallar, kurumlar, törenler ve simgeler biçiminde örgütlenmesini sağlayan düzen.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
din

İlmek.

Vikipedi
Din

Din, genellikle doğaüstü, kutsal ve ahlakî öğeler taşıyan, çeşitli ayin, uygulama, değer ve kurumlara sahip inançlar ve ibâdetler bütünü.

Zaman zaman inanç sözcüğünün yerine kullanıldığı gibi, bazen de inanç sözcüğü din sözcüğünün yerinde kullanılır. Dinler tarihine bakıldığında, farklı kültür, topluluk ve bireylerde din kavramının farklı biçimlere sahip olduğu, dinlerin müntesipleri tarafından her çağda, coğrafya ve kültür değerlerine göre yeniden tasarlandığı görülür. Arapça kökenli bir sözcük olan din sözcüğü, köken itibarıyla "yol, hüküm, mükafat" gibi anlamlara sahiptir.

"din" kelimesinin kullanım örnekleri.

Dolayısıyla Camiler ve Din Görevlileri Haftamızı da bence abes görmeyelim.

Ebu Bekir Camii İmam-Hatibi Abdülhalik Selman, Balıkesir Ayvalık'tan İlhan Köse ve Çanakkale Lapseki'den Mustafa Sözen hazırladıkları projeleri din görevlilerine aktardı.

Peygamber böyle diyor şu şöyle diyor kerameti kendinden melhul, afakan geçiren birileri din adına bir süre sahtekarlık yapıyor.

Yarışmada bir kaybedenin olmadığını aktaran Ergin, "Genç kardeşlerimiz bu kitabı okuyarak peygamberimizin hayatını tanımış ve öğrenmiş, İslam dininin nasıl bağışlayıcı, hoşgörülü, sevgiye dayanan bir din olduğunu öğreniyorlar.

İftar yemeğine Türk Musevi Cemaati Başkanı İshak İbrahimzadeh, Türk Musevi Cemaati Başkan Vekili Moris Levi, Türk Musevi Cemaati Genel KoorDinatörü Deniz Saporta, Hahambaşılık Bet Din Kurulu üyesi Rav İsak Alaluf, Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, Ortaköy Etz-Ahayim Sinagogu Vakıf Başkanı Alber Elvaşvili, O Ortaköy Etz-Ahayim Sinagogu Vakıf Yöneticisi Moris Benezra, Korepiskopos Yusuf Sağ, Rum Ortodoks Patrği’ne vekaleten Metropolit Germanos Eminansları, Türkiye Ermenileri Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan, İlahiyatçı Prof.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Din ne aldatmak için vardır ne de aldanmak için vardır.

Buna rağmen Türkiye’ye döndükleri halde Anayasayı Koruma Dairesi burada herhangi bir tecessüs hareketi, casusluk hareketi yoktur dediği halde Türkiye’ye dönen din görevlilerinin evlerine baskın yapılmasını sadece medyadaki polemiklerin etkisiyle siyasi tartışmaları alevlendirmek için yapılmış bir hareket olarak değerlendiriyoruz” dedi.

ISPARTA (AA) - Bangladeş'in Ankara Büyükelçisi Allama Siddiki, ortak din ve ortak kültürün Bangladeş ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınmasına yardımcı olduğunu belirterek, "Bizler de iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek istiyoruz.

İftar programına Türkiye’nin Astana Büyükelçisi Nevzat Uyanık ve Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali başta olmak üzere Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyesi Muhittin Şimşek, Türkiye Astana Büyükelçiliği İkinci Kâtibi Dede Mehmet Korkmaz, Türkiye Astana Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri İbrahim Yılmaz, Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Valihan Abdibekov, TİKA Astana KoorDinatörü Mehmet Bodur, Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Almagül İsina ile Kazakistan’ın üst düzey yönetim kadrolarında görev alan Kazak ve Türk Ahmet Yesevi Üniversitesi mezunları katıldı.

Denizli Milli Eğitim Müdürlüğünce Suriyeli öğrencilere yönelik düzenlenen din öğretimi çalıştayı Merkezefendi Gültepe İmam Hatip Ortaokulunda din Öğretimi Genel Müdürlüğü Eğitim Uzmanı Ahmet Gündüz, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, Şube Müdürü Şaban Altınsuyu ile 51 imam hatip ortaokulu ve lise müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

TC Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca yürütülen K219 okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında Ulusal Ajans tarafından başarılı bulunarak kabul edilen ‘’Modern Classes For Digital Natives’’(Dijital öğrenciler için modern sınıflar) adlı Erasmus + projesi 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya, Polonya Romanya, İsveç ile Türkiye de Alvar Ortaokulu arasında Bilişim Teknolojileri, Matematik, Dil ve Din eğitimi alanlarında eğitim çalışmaları yapılacak.

Alvar Ortaokulu Müdürü Çetin Uğur, proje içeriğinin okulumuz ve diğer 4 ülkedeki ortaokullar ile aynı sınıf seviyesindeki öğrencileri ve ilgili öğretmenleri bir araya getirerek Bilişim teknolojileri, Matematik, dil ve din eğitimi konularında ortak guruplar oluşturup çalışma yapmaları hedeflenmektedir.

Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığınca yürütülen K219 okullar arası stratejik ortaklıklar kapsamında Ulusal Ajans tarafından başarılı bulunarak kabul edilen ’’Modern Classes For Digital Natives’’(Dijital öğrenciler için modern sınıflar) adlı Erasmus + projesi 1 Eylül 2017 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında İtalya, Polonya Romanya, İsveç ile Türkiye de Alvar Ortaokulu arasında Bilişim Teknolojileri, Matematik, Dil ve Din eğitimi alanlarında eğitim çalışmaları yapılacak.

Erdem Bayazıt Kültür Merkezi’nde düzenlenen konferansa, Antalya İl Müftüsü Osman Artan, Konyaaltı İlçe Müftüsü Ziya Ersin, İl Müftü Yardımcıları Osman Demirel, Mustafa Şimşek, Melek Alçın ve çok sayıda bayan din görevlisi katıldı.

Mesajında, her zaman deneyim ve tecrübelerinden yararlandıkları, milli kültür ve değerlerin yarınlara taşınmasını sağlayan yaşlıları toplumsal hayatın en kıymetli hazineleri olarak kabul ettiklerini vurgulayan Yıldırım, örf, adet, anane gibi kültürel değerlerin yanı sıra din, ahlak ve vicdan gibi manevi değerleri aktaran ve tecrübeleriyle hayata yön veren yaşlıların, gençlerin faydalı, ahlaklı, vicdanlı ve iyi yetişmiş bireyler olmasında en büyük etkenlerden biri olduklarını belirtti.