Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
dioz

Molekül içinde iki karbon atomu içeren monosakkarit.