Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DLM

bk. ikili işgücü piyasası