Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
DNaz

bk. deoksiribonükleaz

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
DNaz

Deoksiribonükleaz.