Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
doca

At, eşek vb. hayvanlarda soğuk almaktan, terli ve yorgunken su içmekten ileri gelen hastalık.