Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
donuzkörü

Köy odalarında üzerine kütük dayamak için ocağın arka tarafına konulan, üç ayaklı, deve boyunlu, demir sacayak