Kelime tanımını bul

Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
doplama
  1. Bir silisyum veya germanyum kristalinin yarıiletkenlik özelliklerini arttırmak için grup III ve grup V elementlerinden eser miktarda ilave edilmesi.

  2. Saf bir katı cisme belli ve çok az miktarda ikinci cismin ilave edilmesi.