Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
dram
 • isim, tiyatro Sahnede oynanmak için yazılmış oyun, drama
 • Acıklı, üzüntülü olayları, bazen güldürücü yönlerini de katarak konu alan sahne oyunu veya televizyon filmi, drama
 • Tiyatro edebiyatı
 • Acıklı olay
  "İhtiyarın ve umumiyetle insanın dramı nedir, bilir misiniz?" - B. Felek
Sinema ve Televizyon Terimleri Sözlüğü
dram

Sinema/TV. Tiyatrodaki geleneksel ağlatının, zamanın gelişmesine ve sinema ile televizyonun özelliklerine uygun olarak gösterdiği evrimle oluşan tür. Kahramanlar, ağlatının kapalı, dar, dış dünyayla ilişkisiz çevresinde yaşamaktan çıkıp, belli bir çevrenin, belli bir çağın somut koşulları içinde yer alırlar; günlük yaşamın içindedirler; durumları, davranışları bu yaşamın koşullarıyla belirlenir. Dram kahramanlarının belirli bir toplumsal durumu, bu durumdan ileri gelen davranışları vardır. Dramatik yapı, duygulardan, tutkulardan çok, kahramanın içinde yaşadığı toplumsal koşulların etkisiyle kurulur. Dramda da kahraman, olağandışı bir durumla karşı karşıyadır. Toplumsal yapısının, bilincinin, kendini çevreleyen koşulların elverdiği ölçüde bu olağandışı durumun üstesinden gelmeye çalışır. Kahraman ile onu çevreleyen koşullar arasında bir güç denemesi, çetin bir sınav ortaya çıkar. Dram kahramanı bu sınavla kendi kendini daha iyi tanır, güçlü ya da zayıf yönlerini öğrenir, elindeyse zayıf yönlerini güçlendirmeye çalışır. Dramın amacı, ortaya böyle olağandışı bir durum koyup, kahramanı bu durumla karşı karşıya getirmek, bu sınavı anlatmak, bunun sonunda kahramanın hangi noktaya, nasıl ve neden geldiğini açıklamaktır.

Tiyatro Terimleri Sözlüğü
dram

(Yun. Drama)

 1. Lirik ve epik yanında üçüncü bir edebiyat türü. Genel olarak tiyatro yapıtlarının konuşma düzeni için kullanılır.

 2. Sahnede oynanmak üzere konuşmalı olarak yazılmış karşıt oluşların çatışmasıyla gelişen oyun.

 3. Halk dilinde ciddi oyun.

Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü
dram

Yunancada «bir şey yapmak» ya da «yapılan bir şey» anlamına gelir. Yazın tarihçilerine göre lirik ve epik yanında üçüncü bir yazın alanıdır.

 1. Sahnede oynanmak üzere, konuşmalar ve hareketlerle gelişen, karşıt oluşların çalışmasıyla sonuçlanan oyun.

 2. Halk dilinde ciddi oyun.

Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü
dram
 1. Trajedi veya komedi nevinden sahne eseri.

 2. Trajedi ile komedi arasında karma bir sahne eseri.

Vikipedi
Dram

Dram sözcüğü ile aşağıdakilerden biri kastedilmiş olabilir:

 • Dram (tiyatro), Sahne için yazılmış tiyatro oyunu
 • Drama oyuncular için yazılan bölümleri duygusal - kurgu ile canlandırma sanatıdır.
 • Dram, Ermenistan para birimi
 • DRAM (bilgisayar), Bilgisayarda dinamik rastgele erişimli bellek.
Dram (tiyatro)

Dram (Yunanca: δρᾶμα dráma “Hareket”) trajedi, komedi veya trajikomedi türünde tiyatro eseri. Dramatik, epik ve liriğin yanı sıra üçüncü esaslı edebi türdür.

Tiyatro eserini, opera metnini, bale senaryosunu, radyo tiyatrosunun el yazmasını ya da bir senaryoyu kapsar, bazen de sadece konuşma tiyatrosu ya da “keyif verici” (ya da tam tersi; heyecan verici ya da duygusal) bir çevreleme olarak kullanılır. Dram, önceden yazılmamış, doğaçlama tiyatrodan farklı olan metin tabanlı tiyatrodur.

Aristoteles’e göre (“Poetica” adlı eserinde) dramın temel özelliği, olayın diyaloglarla ifade edilmesidir. Bundan dolayı antik destanlardan farklıdır. Modern çağdan beri bilhassa romandan farklıdır. Modern düşünceden sonra dramlar oyuncular tarafından tiyatroda oynanması için yazılmıştır. Diyalog metinlerinin yanında sık sık oyuncular ve 19. yüzyıldan sonra yönetmenler için direktifler içerirler. Okuma dramları, dram’ın özel bir çeşididir. Bunlar özellikle sahneye konulmazlar, aksine bir roman gibi okunurlar.

Dramın işleyişi genelde perdelerdedir; diğer taraftan sahnelerle sunulur. Eğer her perdede çok fazla dekorasyon varsa o zaman resimlerle ek bölümler konulur. Klasik Fransız Dramı ( Racine, Corneille) beş perdeden oluşur. Geleneklerine çok fazla bağlı olan İtalyan dramı ise üç perdeyi tercih eder. Bir perdelik oyun tarzı üç-beş bölümlük dram bölümlerinin aralarındaki ara oyunlardan (intermezzo) meydana gelir.

DRAM (bilgisayar)

Dinamik Rastgele Erişimli Bellek (Dynamic Random Access Memory), dinamik rastgele erişimli bellek bir tümleşik devre içinde her bir veri bitini ayrı bir kapasitör içinde saklayan Rastgele Erişimli Bellek türüdür. Kapasitör’ler yapıları gereği bir süre sonra boşalacağından yenileme/tazeleme (refresh) devresine ihtiyaçları vardır.Bu yenileme ihtiyacından dolayı DRAM , SRAM( Statik Rastgele Erişimli Bellek) ve diğer statik belleklerin zıddı durumundadır. DRAM’nin SRAM üzerindeki avantajı onun yapısal basitliğidir:1 bit için 1 transistör ve 1 kapasitör DRAM için yeterliyken SRAM için 6 transistör gerekir. DRAM, yenileme devresinden dolayı çok yer kaplar. Güç kaynağı açık olduğu durumda DRAM ve SRAM sakladığı verileri korur bu nedenle her iki bellek aygıtı da volatile ‘dir. ( Güç kaynağı kesildiğinde veriler kaybolur)

"dram" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ermenice gazeteler, Ermeni kiliseleri, Kiliseler şurası, Gürcistan Ermeniler Birliği, Acaristan Ermeniler Birliği, Gürcistan Ermeni Örgütleri Birliği, Gürcistan Ermeni Kiliseleri Birliği, Tiflis Ermeni İcması, Gürcistan Ermeni Kadınları Şurası, Paros Ermeni Kadınları Teşkilatı, Gürcistan Ermeni Gençleri Teşkilatı, Gürcistan Ermenileri Hıristiyan Demokrat Hareketi, Sarl Anzavur Teşkilatı, Sayat Nova Ermeni Medeniyet Merkezi, Cavakh Ermeni Milli Sosyal Siyasi Hareketi, Vırk Ermeni Milli Partisi, Ovanes Tumanyan Fonu, Gürcistan Ermeni Ressamlar Birliği, Vumatun Gürcistan-Ermeni Yazarlar Birliği, Gürcistan Ermeni Kabiliyetleri Teşkilatı, Gürcistan Ermeni Devlet Dram Tiyatrosu, Cavah Hareketi, Yerkir Ahaltsahi Ermeni Gençler Merkezi ve Charles Anzavur hayır Kurumu’dur.

Cüneyt Arkın aksiyon ve dram filmlerinin efsane ismi, Türk sinemasının çınarı.

Şu an komşuların verdiği yemeklerle karnını doyuran ailenin yaşadığı dram yürek burkuyor.

Tiyatro günlerinde Azerbaycan Sumgayıt Drama Devlet Tiyatrosu, Türkmenistan Maktumkulu Halk Müzikal Dram Tiyatrosu, KKTC Güzelyurt Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Gagauzya Komrat Belediyesi Kesya Müzik ve Drama Tiyatrosu, Tataristan Devlet Özerk Kültür Kurumu Buinsky Devlet Drama Tiyatrosu, İran Türk Tiyatrosu, Kırgızistan Cumhuriyeti Devlet Gençlik Uchur Tiyatrosu, Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları ve son olarak Irak Kerkük Türkmen Gardaşlık Ocağı Tiyatro Grubu sahne aldı.

Meslek yaşamım boyunca en sık rastladığım dram, tutamaksız kalmış, yaşı geçkince kimsesiz kadınların yaşamlarıydı.

Matine ve suare gösterimleriyle sahnelenen oyunlar, dram, komedi ve iki farklı çocuk oyunundan oluşuyor.

Tarana Oktan da, daha öncede böyle yarışmalarda jüri üyeliği yaptığını, o yarışmalara katılan eserlerin çok büyük çoğunluğunun dram olduğunu ifade etti.