Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DSO

bk. Devlet Sanayi Ofisi