Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DTÖ

bk. Dünya Ticaret Örgütü