Kelime tanımını bul

İktisat Terimleri Sözlüğü
DTH

bk. döviz tevdiat hesabı