Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
duduya

Yaylalarda, akarsu kenarlarında yetişen karanfilgillerden, ele alındığında çiçeği titreyen bir kır çiçeği.