Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
duh

Acıma ünlemi.