Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
dum

Kilim.