Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
EAA

bk. temel amino asitler