Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ekki

Ham derilerin üzerine ekilen ve yayık tulumlarını pişirmek ve korumak için kullanılan, çam kabuğundan yapılmış bir toz.