Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
erke
 • isim, fizik Enerji
 • felsefe Pozitif bilimlerde iş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü
Kimya Terimleri Sözlüğü (II)
erke

Özdeğin iş yapabilme yeteneğinin ölçüsü olan nicelik. (Konumsal görelikten doğan gizilgüç ya da konum değişiminden doğan kinetik erke gibi biçimleri, ısı ve iş gibi bir dizge ile çevresi arasında aktarım türleri; ışınım, elektrik, yüzey erkeleri gibi türleri vardır.)

Felsefe Terimleri Sözlüğü
erke
 1. (Aristoteleles'te) Bir olanağın gerçekleşmesi; gerçek durumuna gelmesi. Karşıtı bk. gizilgüç.

 2. (Doğa bilimlerinde) İş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.

Kişi Adları Sözlüğü
Erke

Cinsiyet: Kız

 1. İş başarma gücü.

 2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.Cinsiyet: Erkek

  1. İş başarma gücü.

  2. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
erke

Fazla nazlı ve serbest büyüyen çocuk.

Fizik Terimleri Sözlüğü
erke

Doğada çeşitli hallerde görünen iş yapabilme yeteneği. Değişlik yollarla bir türünden ötekine dönüşebilen bellibaşlı erke türleri erkil, devimsel, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdeksel erkelerdir.

Fiziksel Kimya Terimleri Sözlüğü
erke

Taneciklerin devinimini ya da devinim yapabilme gerilimlerini ölçen nicelik.

Uygulayım Terimleri Sözlüğü
erke

fizik, kimya: Bir nesne ya da dizgede bulunan iş yapabilme gücü.

Vikipedi
Erke (anlam ayrımı)
 1. Erke, Enerji, Fiziğin (doğabiliminin) temel birimlerinden biri.
 2. Erke Dönergeci, bir Türk şirketi tarafından geliştirildiği duyurulan devridaim makinesi.

"erke" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ndeki serginin açılış kurdelesi yerine dikenli tel, makas yerine de pense kullanıldı.

Daha sonra Edremit'e geçen 30 kişilik heyet, Edremit belediyesini ziyaret etti, ilçeyi ve Ayşe Sıdıka Erke Müzesi'ni gezdi.

Kendisinden 25 yaş küçük Erke ile evlenen Neco bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu.

Gemi Modelcileri ve Gemi Severler Derneği Başkan Yardımcısı Metin Önkol tarafından gerçek planlarına sadık kalınarak belirli ölçekte küçültülüp, aslına uygun yapılan gemi maketleri, Ayşe Sıdıka Erke Etnografya Müzesinde sergilendi.