Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
esan
  1. Kağnı dingili. (Küçükkabaca *Uluborlu, Aşağıdinek *Şarkikaraağaç, Akçaşar *Yalvaç -Isparta)

  2. Tekerlekleri ile birlikte kağnı dingili. (*Yalvaç . *Isparta.)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
esan

Kağnı dingili.