Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
görecelik
  • isim, felsefe Bağıntılılık öğretisi, özellikle bilginin bağıntılı olduğunu ileri süren her türlü felsefe öğretisi, görececilik, bağıntıcılık, izafiye, rölativizm
    "Zamanı salt görecelik açısından değil, dille hesaplaşma gibi bir edebiyat sorunu olarak önümde bulacağımı sezmiştim." - A. Ağaoğlu
Dilbilim Terimleri Sözlüğü
görecelik

Başka bir kelimeye bakarak bir kelimeye verilen yeni şekil: Geleceksin yerine Geleceğim'e göre yapılan Geleceğin şekli gibi.