Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
götügömbe

Yeni doğan kuzu ve oğlakların korunduğu üstü dal ve toprakörtülü çardak. (Darıveren *Acıpayam -Denizli)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
götügömbe

Baharda kuzuları barındırmak için yapılan üstü kapalı alçak yer.