Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
güncel
  • sıfat Günün konusu olan, şimdiki, bugünkü (haber, olay vb.), aktüel
    "Güncel olaylar, yorumlarla şaşılacak bir özdeşlik, bir uyum gösterir." - N. Cumalı
Felsefe Terimleri Sözlüğü
güncel

İçinde bulunulan an için bir anlamı, bir önemi olan; konuşulan anda ortaya çıkan ya da var olan.

"güncel" kelimesinin kullanım örnekleri.

Osmanlı minyatür ustalarının yanı sıra, çağdaş sanatın dünya çapındaki isimlerine ait referanslara rastlayabileceğiniz işlerde alegorik bir anlatım tercih eden Kalyoncu,Adem ve Havva'nın soyunun güncel haliyle karşılaşma anına sizi de şahit olmaya davet ediyor.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan okulun idareci ve öğretmenleri; engelliğin son derece zor bir durum olduğu ve onların güncel hayatta yaşadıkları sıkıntıları algılayabilmek için öğrencilere verilmesinin oldukça anlamlı olduğu vurgulandı.

Ekimdeki örnek sorular güncel hayatla daha doğru bir şekilde ilişkilendirilmiş ve sınava daha yakın sorulardan oluşurken, kasım soruları güncel hayatla anlamlı şekilde ilişkilendirilememiş ve daha kolay, alıştırma niteliğinde sorulara da yer verilmiş.

Azerbaycan heyetinin Bolu ziyaretleri ile ilgili bilgi veren Bolu Orman Bölge Müdürü Hasan Keskin, Azerbaycan Cumhuriyeti’nde bulunan ormanlık alanların Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana envanterlerinin yapılamamış olması ve bu alanların yönetimine ilişkin herhangi bir güncel amenajman planının bulunmaması sebebiyle bu projenin hazırlandığını dile getirdi.

Yenilikler ve güncel kampanyalarımızı da anlık olarak uygulama üzerinden müşterilerimizle paylaşacağız” dedi.

İkinci gün programında; Sabri Arıcı “Hellenistik Dönem’de Phokaia”, Özden Ürkmez “Kyme Nekropolisleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme”, Emre Erdan “2018 Yılı Tisna Antik Kenti ve Yakın Çevresi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları”, Stéphane Verger - Rossella Pace “Aigai nekropolisi: Mezar Geleneği Üzerine Gözlemler”, Yusuf Sezgin - Esen Kaya “Aigai’daki Kültler Üzerine Güncel Değerlendirmeler”, Ayşe Çelebi “Aigai Bouleuterionu’nda Ele Geçen Heykeltıraşlık Eserleri”, Nezih Aytaçlar - Yusuf Sezgin “Aiolis Arkaik Seramiğinde Lydia Etkileri”, Michel E.

Bakan Kaya'nın avukatı Erol Bulut, yayma, eleştirme, yorumlama, açıklama, eleştiri veya değer yargısı biçiminde bilginin gerçek ve güncel olması aşamalarında kamunun ilgi ve yararının bulunması, açıklanış şekliyle konu arasında bir bağ bulunması birlikte değerlendirildiğinde, basın özgürlüğü kapsamında bir haber yapılmadığını söyledi.

Burada toplumun güncel sanattan ve onun enstrümanlarından ne denli bihaber olduğu gerçeği söz konusudur ve maalesef bu gerçek hem güncel sanatın gelişmesinde hem de bir piyasa ilişkisinin oluşmasında önemli bir engeldir.

Ekin Akalan, kongreyle amaçlarının Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerini güncel fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgilendirmek olduğunu belirtti.

Maratonda, tasarım, sanat ve kültür ile ilgili, mekan, şehir, nüfus, toplumsallık ve bireysellik ilişkisi, yaşam alanları ve yaşam biçimleri, yeni görsel diller, yeni ölçümler, yeni haritalar temalı güncel tasarım konuları ele alınacak.

Oysa güncel olan virüs genetik bir değişim geçirmiş olup, insandan insana bulaşabilme yeteneği kazanmıştır ve daha önce ne domuzlarda ne de insanlarda tespit edilmemiş bir virüstür.

Bu nedenle bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için hızlı bir şekilde mali bünye değerlendirme çalışmalarını başlatıyoruz.

Gazel, kaside, mesnevi ve diğer şiir türlerini ustalıkla kullandığı ve her türlü güncel konularda şiir yazdığı belirtilen Şehriyar'ın dört ciltlik divanının son cildi Türkçeden oluşuyor.

Konuşmasının devamında öğretmenlere yönelik daha güncel hizmet içi faaliyetleri, yüksek lisans ve sertifika programları yoluyla daha etkin ve dilin sadece dilbilgisi ekseninde değil, dört dil becerisi temelinde iletişim amaçlı öğretildiği bir İngilizce eğitimi planlandığını sözlerine ekledi.

Dişsizlik vakalarında tedavi şeklinin en güncel olanının dental implant olduğunu söyleyen Yrd.