Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
gürs

Rüzgârın sürüklediği kar yığını.