Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
galebe
  • isim Yengi
    "Böyle giderse tamamıyla galebe ümit ettiğini haber veriyordu." - P. Safa
  • Üstünlük, çokluk
    "Abdülhak Hamit'in Kemal'e galebesi, şerrin hayra galebesi demekti." - Y. K. Beyatlı
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
galebe

Topluluk, kalabalık

"galebe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Azın çoğa galebe çalıp galip gelmesi Türk zaferler tarihinin müthiş ve müessir bir hususiyetidir.

Bu cihan çok Firavun, Nemrut, Ebu Cehil gördü ancak Hazreti İbrahim'in davası, hepsini galebe çaldı.

Bu belanın tamamen def olması ise esbab olarak çekilen ızdırap ve külliyet kesbeden duanın karşı tarafın duasına galebe çalmasına bağlı.

MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükunu bozmayı hedeflemektedir.

Dün siyasi özgürlüğümüzü, birbirimize kenetlenip çıplak ellerimizle darbecilerin silahlarına galebe çalarak korumuştuk.

Müdire Hanım, MHP ile kendi partilileri arasındaki gerginliği sorumsuzca kaşıyarak, siyasi tartışmayı bir sinir harbine, üste çıkıp galebe çalma yarışına döndürmeye çalışarak toplumsal barışı, huzur ve sükunu bozmayı hedeflemektedir.

Gül Baba sevginin nefrete, barışın çatışmaya, dayanışmanın bencilliğe galebe çalmasının da sembolüdür.

Sürecin sonunda muhataplarımız nezdinde de aklı selimin galebe çalacağına inanıyorum.

Beklendiği gibi konferansla ilgili tepkiler farklıydı ancak asıl dikkat çekici olan, hayal kırıklığının, var olan iyimserliği yerle yeksan etmesi ve beklenen düzeyde olmasa da sonuçtan memnun olan bazı taraflara galebe çalması oldu.

Azmin ve imanın teknolojiye galebe çaldığı tarihte eşine çok az rastlanan bu büyük destan, namusu bildiği vatanının ve milletinin bekası için gözlerini kırpmadan canlarını vermeyi göze alan yüz binlerce kahramanın eseridir.

Çeliğin her türlüsü, bombaların en güçlüsü, Şehadet aşkının önünde etkisiz kalmış, varoluş mücadelemiz sınırlarımızı aşarak hakkın batıla galebe çalmasıyla neticelenmiştir.

Çeliğin her türlüsü, bombaların en güçlüsü, şehadet aşkının önünde etkisiz kalmış, varoluş mücadelemiz sınırlarımızı aşarak hakkın batıla galebe çalmasıyla neticelenmiştir.