Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
gamçı

Kepenek. (İlhan *Ayaş -Ankara)

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
gamçı

Kırbaç.