Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
gamıda

Döven ile boyunduruğu birbirine bağlayan ağaç parçası. (Kaşpınar *Ağın -Elâzığ)