Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
gamba
  • isim, denizcilik İyi toplanmamış halat veya zincirlerde ortaya çıkan dolaşıklık

"gamba" kelimesinin kullanım örnekleri.

İzmir Barok Topluluğu üyelerinden soprano Linet Şaul, viola da gamba sanatçısı Bülent Oral ve Avrupa'nın önde gelen lut sanatçılarından Diego Leveric üçlüsünün sahne alacağı konserde, Barok dönem bestecilerinin Shakespeare'in eserlerinden esinlenerek ortaya koydukları yapıtlar, tiyatro oyuncusu Ayşe Lebriz Berkem tarafından Shakespeare'in oyun ve sonelerinden oluşturulan metinler eşliğinde seslendirilecek.

Konserde dönemin Barok müzik enstrümanları Viola da Gamba ile Rönesans Lute ve Barok Gitar kullanıldı.