Kelime tanımını bul

Biyoloji Terimleri Sözlüğü
gametofit

(Yun. gametes: eş; phyton: bitki) Gametleri meydana getiren fertler ya da döller.

Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü
gametofit

Gametleri oluşturan fertler veya döller.