Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
gamopati

B lenfositlerin anormal derecede üremesi sonucu aşırı düzeylerde immünoglobulin veya antikor üretimi, gamaglobulinopati. Hodgkin hastalığı, çoklu miyelom ve makroglobinemi gibi hastalıklarda ikincil olarak biçimlenir.