Kelime tanımını bul

Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu
GAU

bk. görüntü arayüz uyarlayıcısı