Kelime tanımını bul

Vikipedi
Hak-Muhammed-Ali

Hâkk-Muhammed-Ali Anadolu Alevîliği'nde mevcût, batılılarca kısmen Hristiyanlıktaki Teslis (Üçleme) i'tikadına benzetilen " Allah- Muhammed- Ali" inancıdır. Fakat Hristiyanlık'ta hepsi aynı şeyi ifade ederken Alevilik'te aynı şeyi ifade etmemektedir. Yani Allah en büyüktür. Muhammed sonra gelir. Sonrasında ise Ali gelmektedir.

Hatai'nin dizelerinde Hakk- Muhammed- Ali inancı: