Kelime tanımını bul

Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü
HbA

Hemoglobin A.