Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
hecelemek
  • -i Bir kelimenin hecelerini teker teker söylemek
  • nsz Bir kelimeyi ilk bakışta okuyamayıp heceleri teker teker okumak
    "Kendisine eski bir alfabe kitabı bulmuş, ara sıra heceliyor." - R. N. Güntekin
Türk Dünyası Gramer Terimleri Kılavuzu
hecelemek

Azerbaycan Türkçesi: hecalamag; Türkmen Türkçesi: bogna böölmek; Gagauz Türkçesi: kısımcasölemäk; Özbek Türkçesi: boğinlaş; Uygur Türkçesi: boğumğa bölüş; Tatar Türkçesi: icekläp uqu; Başkurt Türkçesi: ijekläw; Kmk: buwunlaga bölüp aytmak (oxumak); Krç.-Malk.: bölümle blaokuw (aytiw) ~ eciklew; Nogay Türkçesi: buwinlaw; Kazak Türkçesi: buwinga bölüw; Kırgız Türkçesi: ecelep aytuu ~ muunga bölüp okuu; Alt:: üylelep aydan; Hakas Türkçesi: uyaca adalis;Tuva Türkçesi: slogtap çugaalaarı; Şor Türkçesi: *kezektepaydılçatkanı; Rusça: proiznoşeniye poslogam

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
hecelemek

(< Ar. hecâ+lemek) hecelemek