Kelime tanımını bul

Zanaat Terimleri Sözlüğü
hezan

bk. hezen -2

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
hezan
  1. bk.hezen (I).

  2. Toprak evlerde kirişin üzerine dikine konulan ağaç.