Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
hoşgörü
  • isim Her şeyi anlayışla karşılayarak olabildiği kadar hoş görme durumu, müsamaha, tolerans
    "Pek az kimseye göstermiş olduğu bir hoşgörüden yararlandım." - A. Ş. Hisar
Felsefe Terimleri Sözlüğü
hoşgörü

(Lat. tolerantia < tolerare = katlanmak) :

  1. Başkalarının düşünce ve kanılarını hoşgörme, onların da geçerliliklerine karşı tepki göstermeme.

  2. Başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmesini ve düşüncelerine göre yaşamasını hoşgörme tutumu. // Batı dünyasında özellikle 16. yüzyıldan beri din baskısından kurtulmayla dinsel sorunlar karşısında hoşgörü başlamıştır. (Nicolaus Cusanus'un "De pace fidei" adlı yapıtı yol açıcı olmuş, sonradan Bodin, Spinoza, Locke, Voltaire bu konuda etkili yapıtlar vermişlerdir.)

Yumrukoyunu Terimleri Sözlüğü
hoşgörü

Bir yumrukoyuncusunun ağırlık sınıfındaki ağırlığının kabul edilecek kadar azlığı ya da çokluğu.

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
hoşgörü

Bir ölçme ya da sınama işleminde gereksinmelere göre belli düzeyde yanılgıları göze alma ya da belli bir yanılma payına göz yumma durumu.

Fizik Terimleri Sözlüğü
hoşgörü

Bir doğabilimsel nicelik için saptanan yanılgı tutarı.

Vikipedi
Hoşgörü

Hoşgörü, müsamaha, tahammül, tesamuh, katlanma, görmezden gelme veya göz yumma, başkalarını eylem ve yargılarında serbest bırakma, kendi görüşümüze ve çoğunluğun görüş biçimine aykırı düşen görüşlere sabırla, hem de yan tutmadan katlanma demektir. İzin verme, aldırmama, iyi karşılama anlamlarına da gelir.

Sosyal ilişkilerde bir tarafın, bazen farkında olmadan, kasıtlı olmayarak, bazen de kasıtla diğer tarafa (maddi/manevi) zarar verebilecek bir sahne yaratması durumunda, diğer tarafın bunu görmezden gelerek veya cevabından vazgeçerek ödün vermek tahammülünü (erdem) gösterebilmesidir. Tasavvufta Mevlana hoşgörüye örnektir.

Hoşgörü (işın karaca şarkısı)
  1. YÖNLENDİRME Hoşgörü (Işın Karaca şarkısı)
Hoşgörü (anlam ayrımı)
  • Hoşgörü
  • Hoşgörü (Işın Karaca şarkısı)

"hoşgörü" kelimesinin kullanım örnekleri.

İlkadım Salonu'nda gerçekleşen iftar programına katılan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Afyonlu hemşehrileri ile aynı sofrayı paylaşmaktan onur duyduğunu belirterek, ramazanın paylaşım, sevgi, hoşgörü, barış olduğunu vurguladı.

yüzyılda yapıldığı belirtilen Mor Aho Manastırı'nın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende, bu coğrafyanın sevgi ve hoşgörü tohumlarının atıldığı topraklar olduğunu belirtti.

FİKİR, İNANÇ VE GİRİŞİMDE AK YAKLAŞIM AK Dava çerçevesinde ‘önce insan’ anlayışının hakim hale getirildiği, hoşgörü, saygı ve muhabbet ekseninde teşebbüs, fikir ve inanç özgürlüklerinin önünün açıldığını kaydeden Milletvekili Aydemir, AK Parti iktidarları tarafından geliştirilen ve hayata geçirilen vizyoner ve aksiyoner eğitim anlayışı ve ona çatı olan özgürlük yaklaşımının çağlar üstü bir reform olduğunu aktardı.

Anlatılmak istenileni katıksız bir şekilde anlamak için hoşgörü ve yardımseverlik çerçevesinde neden-sonuç ilişkisi içerisindeki bağlantıyı kurabilmeliyiz.

Hoşgörü, olaylara veya olgulara karşı anlayışlı olma, önyargısız yaklaşım sergileme olarak değerlendirdiğinde, Hoşgörüsüzlük olay ve olgulara karşı anlayışsızlık ve önyargılarla yaklaşım sergileme olarak algılanmalıdır.

LİSELİ HOŞGÖRÜ İSTİYOR: Öğretmenlerde en beğendiği özellik hoşgörü, en beğenilmeyen özellik ise anlayışsızlık.

Atamdede, "İnanıyoruz ki Diyarbakır üç semavi dinin asırlarca barış içerisinde yaşadığı hoşgörü ve toleransıyla sahabe ve peygamberler şehri olarak turizme faydalı olacaktır.

Okul Müdürü Aşkın Gencel projelerinin sadece mesleki değil aynı zamanda kültürel bir misyon taşıdığını bu anlamda özellikle son zamanlarda insanların birbirine tahammülünün azaldığı ortamda Avrupalılık bilincine, hoşgörü ortamının gelişmesine katkısının büyük olacağını ifade etti.

Hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün, bu tür seçimlerle kazandırıldığını aktaran İmer, projeyle katılımcı olabilme, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Arguvan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hafız İmer, seçim sonrasında yaptığı açıklamada, Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ile öğrencilerde demokrasi kültürünün oluşturulması, hoşgörü ve çoğulculuk bilincinin geliştirilmesi seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması, katılımcı olabilme, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.

Ama bence özellikle de demografik yapısı bu kadar karmaşık olan bir kentte bunlardan daha önemlisi insanları bir araya getirmek, onları kaynaştırmak, bütünleştirmek, barış ve hoşgörü içerisinde bir ortak payda etrafında birleştirebilmek.

Aynı zamanda öpülmeye değer iki elin ebeveyn ve öğretmenler olduğu da kültürümüzde yerini almıştır Geleceğimizin bizatihi kendisi olan çocuklarımızı en iyi şekilde ve çağdaş donanımlarla bezerken, en zor koşullarda dahi, ülkesine ve milletine olan bağlılık ve hizmet anlayışından kopmadan, erdemli, hoşgörü sahibi, demokratik, laik ve insani değerlere bağlı, sorgulayıcı ve araştırmayı ilke edinmiş bireyler olarak hayata hazırlamayı gerektirmektedir.

Birkez daha belirtmek isteriz ki Türk Milletinin ortak değerlerine saldıranlara maneviyatımızda cevaz yoktur, asla da hoşgörü olmayacaktır.

Projemizin ifade edilen temel amacının yanı sıra katılımcıların dilsel becerilerinin geliştirilmesi, kültürel birikimlerini artırarak yabancı kültürlere karşı hoşgörü oluşturulması, sosyal alanlarda gelişim göstermeleri ve Avrupa vatandaşlık bilinci kazanmaları gibi özel amaçları da bulunmaktadır.

Seminerde, hoşgörü nedir, hoşgörü odağında iletişim, ötekini anlayabilmek, özeleştiri yapabilme ve hatalarımızı sorgulayabilme, insanları sevebilme ve dinleyebilme konuları bilimsel olarak öğrencilerimize anlatılmıştır.