Kelime tanımını bul

Tarama Sözlüğü
ihi

Gülüp alay etme ünlemi.

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ihi

İşte.