Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
iktiran
  • isim Yaklaşma
  • Bir yere ulaşma, erişme

"iktiran" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bazen ortaya konan çok küçük bir amel, basit gibi görünen bir tavır ve pek dikkati çekmeyecek bir davranış ihlasa iktiran ettiğinden dolayı tasavvurları aşkın bir mahiyet alabilir.