Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
ima
  • isim Dolaylı olarak anlatma, üstü kapalı olarak belirtme, işaretleme, anıştırma, ihsas
    "Başkalarına ima ile bile söylemekten çekindiğim en mahrem şeyleri bilen insandın sen." - P. Safa
  • Açıkça belirtilmeyen, dolaylı olarak anlatılan şey
Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
ima
  1. Büyük ve çatallı geyik boynuzu.

  2. Ovalarda yaşayan büyük geyik.

"ima" kelimesinin kullanım örnekleri.

Bize parmak sallanması, aha açığa düştünüz, aha zora girdiniz, teklifiniz patladı, çelişkiye düştünüz ima ve ilanı yapanlar ya utanmalarını aldırmış gerzeklerdir ya da her şeyi saptırmaktan zevk duyan nöbetçi provokatörlerdir.

Birbirlerinin tavuğuna kış demeyen güruh, bozkurtun biteceğini ahmakça ima ve iddia ediyordu.

Alicenap ve soylu çingeneleri öven Queiroz, Quaresma’nın Çingene toplumunun iyi değerlerine sahip olmadığını, yine içinde bir takım benzetmelerin geçtiği bir deyimle ima ederek oyuncuya yüklendi.

Bazen sureti haktan görünenler oluyor, bazen açıkça ifade edenler oluyor, bazen dolambaçlı yollardan lafı evirerek çevirerek ifade edenler oluyor, ima edenler oluyor.

Güya yaz aylarında yaşanan sıkıntıların büyüdüğünü ima ederek milletimizin moralini bozacak ve seçim iklimini zehirleyecek.

Takımla yaptığı özel görüşmelerin bile dışarı sızdığını belirten Mandıralı aralarında ispiyoncu olduğunu ima etti.

Sanıldığı veya provokatif lanselerle belirtildiği ya da ima edildiği gibi bir kayırma ya da öncelik tanıma gibi bir durum olmamıştır ve söz konusu da değildir.

Geçen sene Mayıs'ında falanca yerde Gazi'yi ima ve telmihen tahkiri tazammün eden bir şiiri falan yerde okudu, dediler.

Abiler, görev sırasında teyemmüm yoluyla nasıl abdest alınır ve ima yoluyla nasıl namaz kılınacağına ilişkin bize talimat veriyordu.

Paha biçilmez taçların kolay kolay satılamayacağını belirten yetkililer, bu büyük hırsızlığın ısmarlama bir iş ve alıcısının olduğunu tahmin ettiklerini ima etti.

Başrollerinde Ufuk Özcan ve Birce Akalay gibi isimlerin yer aldığı projeye dahil olan Yıldız Asyalı bir gençlik projesinde yer alacağı için oldukça heyecanlı olduğunu ima etti.