Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
irek

Davar ve sığırların sağılması ya da dinlenmesi için ayrılan dört yanı kapalı, üstü açık yer, ağıl.