Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
israf
  • isim Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harcama, savurganlık
    "İsraf ve sefahat içinde yaşamaya başlamıştı." - Y. K. Karaosmanoğlu

"israf" kelimesinin kullanım örnekleri.

Gönül rahatlığı içinde şunu söylüyorum; benim olduğum yerde hırsızlık olmaz, benim olduğum yerde arsızlık olmaz, benim olduğum yerde namussuzluk olmaz, benim olduğum yerde israf olmaz, benim olduğum yerde haksızlık, hukuksuzluk, adaletsizlik olmaz.

Dökmeci, bu projenin ülkenin yediden yetmişe tüm tüketicileri kapsadığını, yani herkesin üzerine düşen görevler bulunduğunu belirterek Türkiye geneline yayacakları projenin amacın ilk etapta israf etmemek, ikinci aşamada da atıkları ayrıştırmak ve depolamak olduğunu vurguladı.

Son kararname ile bir süre önce Aybastı Kaymakamı olarak atanan Yusuf Beran Vuran, makamına gönderilen çok sayıda çiçeğin israf olmasını önlemek adına satılması talimatını verdi.

Ancak beytülmal olarak gördüğümüz kaynaklarımızı yapbozla israf etmemek için yapıp tekrar kazılarak bozulmaması için belki biraz zaman kaybı oldu ama altyapı çalışmalarının tamamlanmasını bekleyerek bugüne geldik.

Artık kaynaklarını keyfiliğin biçimsiz dilini beslemek için israf eden değil, kaynaklarını etkin ve verimli kullanan, yeni kaynaklar ve değerler üreten, bilimi ve bilimin toplumsal yarar bağlamını merkeze alan bir yönetim anlayışını hem kuramsal hem de pratik olarak gerçekleştiriyoruz.

UEFA tarafından sürekli denetlenme durumu ve yıllardan beri içinde olduğumuz yanlışlıklar bütünü nedeniyle yapılan israf söz konusu.

Kamuda taşıt ve hizmet binası edinim ve kullanımlarında uyulacak usul ve esaslar güncellenecek, bunların kullanımında israf önlenecek, çok zorunlu haller dışında kamu hizmet binası yapımına izin verilmeyecek.

Bölgede israf edilen enerji anlatıldı Konuşmaların ardından Proje Tesis Müdürü Mehmet Kürüm tarafından, Müslüm Gülel Ortaokulu 6, 7 ve 8.

Gıda güvenliği ve israf konusundaki ilk ders ise İl Sağlık Müdürlüğü eğitmenlerinden Dilara Kasil tarafından verildi.

Bazen de kaynağı, dışarıdan bakıldığında israf eder gibi kullandığınız bir kayna kullanımında muhatabınız insan olduğu için sosyal maliyet çok önemlidir.

Asırlık bir meslek olan kele bacak ütüleyicileri bir yandan geleneksel tatların unutulmamasını sağlarken diğer yandan da kesilen kurbanların hiç israf edilmeden tüketilmesine vesile oluyorlar.

İsraf tüm kitaplı dinlerde olduğu gibi dinimizde de, mübarek kitabımızda da hoş görülmeyen bir hadise.

İsraf, tüm kitaplı dinlerde olduğu gibi dinimizde de mübarek kitabımızda da hoş görülmeyen bir hadise.

Mükerrerlik zaman içerisinde, bu insanları belki istemeden de biz dışarıdan baktığımız zaman, tasvip edilmeyecek, bir takım yani bazı şeyleri israf etme, çöpe atma, satma, bir başkasına vermek gibi yanlışlıklara itti.

İster gelenek olması boyutuyla müstehap ister bazı ulemanın görüşüyle de sünneti müekkede olsun maksadından uzaklaşmış, bir israf, külfet ve gösteriş unsuruna dönüşmüş bu adetin terk edilmesi bizce dinin ruhuna daha uygun olanıdır.