Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
izabe
  • isim, kimya Madenleri ergitme, sıvı durumuna getirme
Vikipedi
İzabe

İzabe, maden cevherinin metal içeriğini yüksek sıcaklıkta indirgenme tepkimesi yardımıyla cevherin geri kalanından ayırma süreci.Babich, A a.g.e., s.390 Pirometalurjinin yöntemlerinden biridir. Bazı metal oksitlerin indirgenmesi için yüksek ısı yeterliyken pek çoğu için proseste ısının yanında indirgeyici madde kullanılması da gerekir. Karbon genellikle kullanılan indirgeyicilerdendir.

"izabe" kelimesinin kullanım örnekleri.

Son on iki yıldan bu yana yapılmayan demir cevheri işleyen demir çelik tesisleri, bakır izabe tesisleri, petrokimya tesisleri, alüminyum tesisleri ve benzerleri kurulacak, karma ekonomik sistem uygulanacaktır.

Bölgemizde birçok yerde maden kalıntılarına, izabe cüruflarına sık sık rastlanmaktadır.

Öyle ki günümüz imkanlarıyla zor ulaşılabilen 2000, 3000 rakımlı tepelerde izabe kalıntılarına ve eski maden galerilerine rastlanmaktadır.

TSK, emniyet ve MİT mensupları ile dalgıçlar, radyoaktif maddelerle yapılan işlerde çalışanlar, asit üretimi yapılan yerlerde, demir ve çelik fabrikalarında ve kurşun izabe fırınlarında çalışanlar bir yılda 90 gün fiili hizmet zammından yararlanacak.