Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
izlem
  • isim İzleme işi, izleme, takip
  • Önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için tutulan yol, strateji
İktisat Terimleri Sözlüğü
izlem

Önceden belirlenmiş bir amaca ulaşmak için izlenen yol

Matematik Terimleri Sözlüğü
izlem

Bir uzambiçimi yüzey üzerinde göstermeye yarayan çizgilerden oluşan biçim.

İstatistik Terimleri Sözlüğü
izlem

(oyunlar kuramı, karar kuramı) Kişinin, oyunun durumuna ve karşı oyuncunun önceki eylemine göre izleyebildiği olası eylem yolları. Eylem yolları belli bir olasılıkla seçildiğinde izleme karma izlem, her durum için tek eylem yolu uygun olduğunda arı izlem adı verilir.

"izlem" kelimesinin kullanım örnekleri.

Ali Bakova, Argun Dağçınar, Aykut Erol, Can Yalman, Demirden Design, İzlem Akman, Neslihan Işık, Serhan Gürkan ve Yiğit Yazıcı.

Ayrıca, Proje ve Arge Koordinasyon, Preklinik ve Klinik Araştırmalar, Dokümantasyon ve Çalışma İzlem, Biyoistatistik ve Epidemiyoloji, Allerjik Hastalıklar, Antenatal ve Yenidoğan Tarama Kitleri Geliştirme, Genetik Hastalıklar ve Biyoinformatik birimleri, enstitü bünyesinde kurulabilecek.

Mehmet Horoz öte yandan tek böbrekli hastaların değerlendirilmesi, böbrek kistleri tanı ve tedavisi diyabet ve hipertansiyona bağlı böbrek hasarı tanı, izlem ve tedavisi, sistemik hastalıklarda böbrek tutulumunun tanı, izlem ve tedavisi, hemodiyaliz, periton diyalizi, böbrek nakli alıcı ve verici hazırlığı ve izlemi gibi hastalıklarda da başarısıyla tanınıyor.

Şeyma Ceyla Cüneydi, her dönemin kendine özgü izlem paramatreleri ve sıklığı olduğunu vurguluyor.

Yarın başlayacak ve pazar gününe kadar devam edecek oturumlarda, erken çocukluk çağı beslenme bozuklukları, erişkin ve risk gruplarında pnömokok aşılaması, diyabette tanı, sınıflama, izlem kriterleri, insülin dışı tedavi, cinsellik, alerjik rinit, kanser, aşk, evlilik ve sadakatsizlik, dermokozmetikte doğru bilinen yanlışlar, nefes terapi, hipertansiyon, tiroid hastası, gastro özofajial reflü, depresyon, öksürük, aşı reddi, migren ve akılcı ilaç kullanımı konuları değerlendirilecek.

Son yıllarda kullanıma giren ve akıllı biyopsi olarak bilinen MR füzyon biyopsi teknolojisi, aktif izlem karar ve takibindeki hassasiyeti önemli ölçüde arttırmıştır.

Aileden genetik geçişle gelen hastalıklara göre de izlem ve tetkikler bu önceliklere göre yapılabiliyor.

Hastalar için sadece kısa süreli değil uzun dönem izlem planlarının da düzenlenmesinin gündeme geldiğini ifade eden Yrd.

Sağlık merkezi bünyesinde 1 danışma odası, 3 poliklinik ve muayene odası, 1 acil müdahale odası, 1 aile planlama odası, 1 gebe izlem odası bulunuyor.