Kelime tanımını bul

Yöntembilim Terimleri Sözlüğü
izlencelerine

Verilerin bilgisayarda istendiği biçimde işlenmesini sağlamak amacıyla çeşitli girdilerle işletece verilen düzenlenmiş işlem yönergesi.