Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
izlenebilmek
  • nsz İzlenme ihtimali veya imkânı bulunmak
    "Bir dildeki sözcükleri deştikçe, olağan şey bu, doğrultuları izlenebilen köklerin bazen hiç beklenmedik bir uzanışla yabancı dil bölgelerinden beslendiği görülür." - N. Uygur
  • İzlenmeye değer olmak