Kelime tanımını bul

Güncel Türkçe Sözlük
kâr
  • isim Alışveriş işlerinin sağladığı para kazancı
  • İş
  • Yarar, fayda
    "Bundan benim hiçbir kârım yok."
  • ekonomi Üretim faktörlerinden biri olan girişimcinin üretimden aldığı pay
  • ticaret Maliyet fiyatıyla satış fiyatı arasındaki fark
Vikipedi
Kâr (ekonomi)

Kâr, bir mal ve hizmet üretiminde elde edilen gelirin maliyetten yüksek olma durumudur.

Bu ilişkinin ters olması durumunda zarar ortaya çıkar.

Kâr (müzik)

Kâr. Din dışı Klasik Türk müziği'nde en büyük beste formudur. Eserlerin güftesi Farsça olup(istisnai olarak Türkçe güftelerde bulunmaktadır) büyük ve küçük usullerle bestelenebilirler. Eser boyunca usul değişikliği yapılıp farklı usuller de kullanılabilir.Adet olarak uzun bir Terennüm bölümüyle başlar.Klasik fasılda peşrevden sonra okunur.

"kâr" kelimesinin kullanım örnekleri.

M öyle bir yanlış yapmadı, akıllılık etti, hakeme saldırdı, yaptığı yanına kâr kaldı.

M öyle bir yanlış yapmadı, akıllılık etti, hakeme saldırdı, yaptığı yanına kâr kaldı.

M öyle bir yanlış yapmadı, akıllılık etti, hakeme saldırdı, yaptığı yanına kâr kaldı.

Halka açık Vesuvius , Albermarle ve Imerys gibi alumina şirketleri kâr beklentilerinin ortalama 8 katı fiyatta işlem görüyor.

Artıcı olmaktan kastedilen, malın sahibine gelir, kâr, fayda temin etmesi yahut kendiliğinden çoğalma ve artma özelliğine sahip bulunmasıdır.