Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kösbe

Ateş karıştırmaya yarayan bir ucu yanmış odun, tahta