Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
küde

Bir, iki yaş arasında erkek keçi yavrusu, oğlak.