Kelime tanımını bul

Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü
kükür

Çok taşlı yer: Bu bahçe çok kükürdür.